Velkommen

Er du trist? Bekymret eller stresset? Eller er I som par pressede over eller utilfredse med noget i jeres liv?

Jeg kan hjælpe dig eller Jer med at få mere ro og en bedre selvindsigt og med at skabe et liv med mere nærvær, mening, overskud og glæde. Jeg har 10 års terapeutisk erfaring, så kontakt mig endelig.

 

Mindful terapi er kropsorienteret samtaleterapi, hvor jeg efter behov anvender simple og trygge meditationer, mindfulness-, åndedræts- og kropsbevidsthedsøvelser. Ved at inddrage kroppen og kroppens reaktioner bliver terapien dybere, mere effektiv og givende.

 IMG_0263 kopi

 “If your head, your heart, and your body are all in a symphony, then to find your being is the easiest thing in the world. A wise person creates a harmony between the head, the heart, and the body. In this harmony comes the revelation of the source of one´s life, the very center, the soul” (OSHO)

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og supervision og er både solidt funderet i den psykologfaglige og akademiske verden, såvel som inspireret af nogle af østens ældgamle filosofier. At kombinere disse to verdener har for mig været en åbenbaring og har gjort mig til en langt bedre terapeut. Jeg er både inspireret af mindful terapi, buddhistisk psykologi, kropsbevidstheds- og energiarbejde, transformativ mindfulness såvel som somatic experiencing, ikke-voldelig kommunikation, kognitiv adfærdsterapi, eksistentiel og positiv psykologi. Derudover følger jeg løbende med i relevante videnskabelige undersøgelser.