Velkommen

  • Føler du dig trist eller bekymret?
  • Føler du dig stresset og har måske svært ved at finde ro/få ro i hovedet?
  • Eller er I som par pressede over noget i jeres liv?

Jeg kan hjælpe dig (eller jer) med at få mere ro og en øget indsigt og bevidsthed. En øget bevidsthed er i sig selv helende, da det bliver muligt at forholde sig til sit liv og verden på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det bliver bl.a. nemmere at håndtere svære følelser og kropslige reaktioner og nemmere at klare sig igennem livets udfordringer. Jeg lader mig inspirere af forskellige tilgange, men min overordnede ramme er mindful terapi, hvor jeg lægger vægt på accept, taknemmelighed, nærvær, nænsomhed, krop, kærlighed og bevidsthed. Jeg arbejder intuitivt og bruger i høj grad min egen sensitivitet i mit arbejde. Samtalen er det primære, men efter behov anvender jeg simple og trygge meditationer og kropsbevidsthedsøvelser. Ved således at inddrage kroppen og stilne sindet, bliver terapien dybere og mere helende. Og det bliver muligt at få skabt et liv med mere mening, kærlighed, overskud og glæde. Jeg er autoriseret psykolog og har mere end 14 års erfaring, så kontakt mig endelig.

Nyhed

Her i foråret 2024 starter jeg igen mine meditationer op inde i Sundhedscenter Vanløse. Læs endelig mere her eller gå ind på Meditationsstuen Slagslundes Facebook-side.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Forside-billede-1024x768.jpg

 “If your head, your heart, and your body are all in a symphony, then to find your being is the easiest thing in the world. A wise person creates a harmony between the head, the heart, and the body. In this harmony comes the revelation of the source of one´s life, the very center, the soul.” (OSHO)

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og relationsterapi, meditationsseancer (individuelt, for par og grupper) og supervision. Mit bagland er den psykologfaglige og akademiske verden, men jeg er i en del år primært blevet inspireret af nogle af østens ældgamle filosofier og traditioner. Således forsøger jeg at bygge bro mellem vesten og østen, hvilket har været en åbenbaring for mig – både fagligt og personligt. Jeg finder bl.a. stor inspiration i buddhistisk psykologi/buddhismen, tantrisk filosofi, kropsbevidstheds- og energiarbejde. Fra den psykologfaglige verden anvender jeg elementer af eksistentiel psykologi, positiv psykologi, bæredygtighedspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og transkulturel psykologi. Derudover anvender jeg elementer fra ikke-voldelig kommunikation (kærlig kommunikation) og følger løbende med i relevant forskning.