Velkommen

Er du trist, bekymret eller stresset? Eller er I som par pressede over eller utilfredse med noget i jeres liv? Mindful terapi kan give dig/Jer ro, nærvær og selvindsigt til at skabe et liv med mere accept, overskud, mening og glæde. Mindful terapi kan gøre os mennesker mere bevidste og oplyste, så kontakt mig endelig..

 

Mindful terapi er kropsorienteret samtaleterapi, hvor jeg efter behov anvender simple og trygge meditationer, mindfulness-, åndedræts- og kropsbevidsthedsøvelser. Ved at inddrage kroppen og kroppens signaler bliver terapien dybere, mere effektiv og givende.

 IMG_0263 kopi

 “If your head, your heart, and your body are all in a symphony, then to find your being is the easiest thing in the world. A wise person creates a harmony between the head, the heart, and the body. In this harmony comes the revelation of the source of one´s life, the very center, the soul” (OSHO)

Jeg tilbyder både individuel terapi, parterapi og supervision og er foruden mindful terapi inspireret af somatic experiencing, energiarbejde, buddhistisk psykologi, transformativ mindfulness, ikke-voldelig kommunikation, kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel psykologi.