Corona – Bevar Roen

Marts 2020

Jeg vil på de følgende sider komme med lidt idéer til, hvordan du bedst muligt kan forsøge at komme igennem denne virustid, hvor livet tager sig helt anderledes ud. For hvordan kan man “holde fast i sig selv” og bevare roen og jordforbindelsen, når der er usikkerhed, uvished og verden er “rystet”? Mange ting er ændret, og mange af de aktiviteter og gøremål, som vi pt. (marts 2020) ikke må, er normalt helt essentielle for os – i vores hverdag, for vores sundhed og livsglæde. Og det er naturligvis vigtigt, at vi fortsat gør noget, som giver os glæde, mening og energi. Så hvordan kan vi forsøge at bevare en vis mental og fysisk sundhed i denne tid? Netop det vil jeg forsøge at komme med forskellige idéer til, altså hvordan du kan begrænse de negative og drænende input pt. og komme med forslag til nærende og energigivende aktiviteter og øvelser.

Jeg vil både komme med helt konkrete værktøjer til, hvordan du f.eks. kan forsøge at slippe bekymringerne, og eventuelle katastrofetanker, og prøve at bevare roen og optimismen. Nogle af forslagene vil primært være mentale værktøjer, altså måder hvorpå du kan håndtere og eventuelt forsøge at ændre dine tanker. Andre værktøjer er rettet mod kroppen og følelserne. Det er forskelligt, hvad der virker for den enkelte, så prøv dig endelig frem. For mange er det dog virksomt hen ad vejen at arbejde med både tankerne (sindet), såvel som kroppen. Jeg kommer således til at præsentere forskellige øvelser, meditationer og visualiseringsøvelser. Jeg har selv brugt dem alle personligt og/eller i mit arbejde med mine klienter.

Derudover vil jeg forsøge at komme med forskellige perspektiver på, hvad Corona-pandemien kan være et udtryk for, som jeg ser det. For mig giver det tit mening, at forsøge at se forskellige oplevelser og kriser i et større perspektiv. Så hvis dette også giver mening for dig, så kig endelig på det sidste afsnit omhandlende temaet budskaber. Mit ønske med denne coronasektion er at forsøge at hjælpe lidt i en meget forandret og udfordrende tid. Så brug endelig løs af værktøjerne og perspektiverne, hvis de virker for dig, og gør endelig andre opmærksom herpå, hvis det synes relevant.

Billedresultat for hjerte