Frygt, Bekymringer og Katastrofetanker

(Marts 2020)

I denne tid, at det helt naturligt – formentligt for os alle – at opleve mere frygt og have flere bekymringer (og måske katastrofetanker) end normalt. Men for at disse ikke skal tage overhånd og komme til at fylde for meget i dit liv, så er der nedenunder, og på næste side, nogle forslag til, hvordan du bedst muligt kan håndtere disse. Og nogle forslag til, hvordan du kan forsøge at bevare roen og optimismen, trods den nuværende livssituation.

Normaliser og accepter dine følelser. I en tid som den, vi befinder os i pt., er det helt naturligt, at vi til tider mærker mere tristhed, uro og frygt og har flere bekymringer end normalt. Det er almenmenneskeligt, men er jo hverken ønskeligt eller behageligt. Så når det måske bliver ekstra svært at være med eventuelle katastrofetanker og/eller ubehagelige kropslige (angst-)reaktioner, så husk på, at det ikke er farligt, og at det går over igen. Det er i bund og grund et sundhedstegn, at vi reagerer mentalt, følelsesmæssigt og fysisk i disse tider. Vi er under ekstreme og uvisse/usikre omstændigheder, så forsøg at normaliser og accepter dine følelser og reaktioner. Giv dem gerne lidt plads og lidt omfavnende og kærlig opmærksomhed. Nogle gange er det nok til, at de transformeres og går i opløsning.

Tal med andre mennesker om, hvordan du har det. Det lyder måske simpelt, men er meget hjælpsomt. Vi mennesker skal helst “ventileres” løbende, så vi ikke bliver fyldt op og “koger over”. Og dette behov bliver naturligvis ikke mindre i svære tider. Nogle gange kan alene det at tale med et andet menneske hjælpe med at mindske frygt og bekymringer. Katastrofetanker kan via et andet menneske lettere sættes i et andet perspektiv, hvorved de nemmere kan manes til jorden. Tal med et menneske, som kan hjælpe dig med at mindske frygten, få mere ro og bevare optimismen. Og undlad at snakke med mennesker, som gør dig mere bekymret og bange pt. – eller begræns i hvert fald disse snakke.

Frygten har et formål. Det er i bund og grund nødvendigt, at vi alle pt. i større eller mindre grad mærker frygt, for det er vigtigt for vores overlevelse. Det er ganske enkelt en del af vores overlevelsessystem og vil hjælpe os med at komme så godt igennem denne pandemi som muligt. Samtidig skal frygten helst ikke udvikle sig til at blive invaliderende eller så voldsom, at det kan være svært for den enkelte at håndtere. Katastrofetanker skal helst ikke fylde for meget, og det skal helst ikke udvikle sig til angst.

Begræns nyhederne. Det er naturligvis vigtigt, at vi alle følger med i nyhederne omkring coronasituationen, og at vi alle har styr på de påbud, anvisninger og forholdsregler, som løbende gives. Men når det så er sagt, så er det ikke godt for os at se alle nyhederne om virussen. Det kan nemt blive for meget og for voldsomt. Eksempelvis nogle af de “skrækscenarier”, der vises fra de italienske sygehuse, som nærmest ligner en filmkulisse. Eller nogle af de personberetninger, der findes om et coronasygeforløb. Det er naturligvis fint, at vi kender lidt til disse ekstreme situationer, men begræns det, for det lagres i vores sind og kroppe, og kan være med til at vedligeholde og/eller forværre både tristhed, modløshed, bekymringer, katastrofetanker og angstreaktioner. Så følg med i nyhederne, men i begrænset omfang, og sørg for at andre (nærende) ting også fylder i dit liv.

Drop den dårlige samvittighed og slip præstationspresset. Vær i denne tid ekstra opmærksom på, at vi lever i et samfund, og en verden, som fokuserer alt for meget på præstationer, vækst og penge. Selv i denne tid ses det flere steder. Det er misforstået, for vi mennesker har også brug for ro og stilstand. Brug for bare at være. Det er helt essentielt, for ellers kan vi hverken være i balance eller udvikle os. Det er ikke lige nu, at vi skal være hverken den perfekte mor, perfekte kæreste, perfekte medarbejder, leder osv. Og det er helt ok. Så frigør dig endelig fra dit eget indre præstationspres, såvel som det ydre kollektive pres. Slip den dårlige samvittighed, vær god ved dig selv og find din/jeres egen balance i denne tid. Eksempelvis hvad angår hjemmearbejde, kombineret med børn derhjemme, nødundervisning m.m. Sørg for, at du/I også har tid til at fordøje alt det, der sker i samfundet og verden pt., og har tid til at nyde hinanden og livet.

På næste side kommer jeg med flere forslag til, hvordan du kan være ekstra god ved dig selv pt. Her vil der være fokus på positive ting og tilvalg. Fokus på aktiviteter, som kan være berigende og påvirke humøret positivt.