Individuel Terapi (Mindful Terapi)

Ordet mindful dækker over: at være opmærksom, nærværende, åbensindet, bevidst tilstede og at være i nuet med accept og en ikke-dømmende holdning. Begreberne mindful og mindfulness stammer fra buddhismen, men anvendes i mit regi på tværs af religioner og overbevisninger.

Mindful terapi støtter den enkelte i at leve et liv med nærvær, kærlighed, bevidsthed og glæde og fokuserer på, at den enkelte lærer at være med sine følelser, tanker og kropslige fornemmelser med åbenhed og accept.“Peace is found … through acceptance of whatever comes up” (Thomas Bien). Dette kan blandt andet trænes ved hjælp af meditationer og mindfulnessøvelser, der desuden virker afstressende på nervesystemet, skærper koncentrationsevnen og nærværet. Og giver øget selvindsigt, kropskontakt og bevidsthed.

“The goal in mindful therapy is to help the patient relate to his emotional life, and all of his experience, in a different way. It is not an attempt, for example, to try to eliminate sadness, worry, or anxiety, but to help the patient see these in a different light when they do arise. Thoughts and feelings are not in our control, but come and go on their own”  (Thomas Bien)

Derudover er der fokus på, at vi ikke er vores tanker, at vores tanker ikke er sandheder, og at tanker, følelser og kropslige fornemmelser er midlertidige fænomener, som vi ikke nødvendigvis behøver at reagere på. Og hvis vi gør, hvordan agerer vi så bedst muligt.

_______________

Mindful terapi er en holistisk tilgang, hvor der både arbejdes med kroppen, psyken, følelser, tanker og adfærd. Dette bevirker, at terapien bliver dybere og mere givende. I mindful terapi følger man ikke en fast manual. Det er det, der fylder mest i dig/Jer og opleves som værende essentielt i nuet, der tages udgangspunkt i.

“Above all, the mindful therapist never overuses technique, and is always clear about using it to invite greater awareness. When the therapist is mindful, when she is clear and present, technique grows organically out of her presence” (Thomas Bien)

I bund og grund handler det om at blive bedre til at slippe tankerne, slippe sindet, og komme mere ned i kroppen. Og via den skærpede kropsbevidsthed at blive bedre til at mærke og forstå kroppens signaler, ens egne grænser, behov og lyster. Således bliver vi bedre til at lytte til og passe på os selv, og bedre til at følge vores intuition og mavefornemmelse – også kaldet mavehjernen. Læs evt. mere her.