Baggrund og Efteruddannelse

Jeg har bevidst valgt at gå en anden vej end den traditionelle psykologvej ift. efteruddannelse og supervision. Allerede i studietiden begyndte nogle andre og mere alternative og kropsorienterede retninger at tiltrække mig, bl.a. forskellige meditationsformer, mindfulness og buddhismen. Således valgte jeg også ret tidligt en psykospirituel psykoterapeut, Sisselmaya Øster, som supervisor og egenterapeut. Det var en åbenbaring for mig, for Sisselmaya arbejdede radikalt anderledes, end jeg var vant til, og vi nåede langt dybere ned og ind, end jeg dengang troede var muligt. Derfor faldt det mig helt naturligt at fortsætte i det spor og fordybe og specialisere mig i at arbejde med mindful terapi, og hvad det vil sige at leve i nuet med nærvær, kærlighed, accept, taknemmelighed og bevidsthed (hjerte-, krops- og energibevidsthed). Og jeg har virkelig nørdet med det, og det i mange år.

Jeg finder det helt essentielt som psykolog/terapeut at arbejde med mig selv og mine egne udfordringer og kriser, såvel som bevidst at arbejde med mine egne muligheder, ressourcer og potentialer. Dette er ikke bare essentielt, det er, som jeg ser det, helt afgørende for essensen og kvaliteten af min meget intuitive og sansende arbejdsform. Min egen udvikling, mine egne erfaringer og min øgede bevidsthed er afgørende ift. at kunne hjælpe og støtte mine klienter med deres udfordringer og deres udviklings-/livsrejse. En øget bevidsthed er nemlig, som jeg ser det, indbegrebet af at kunne hele, udvikle sig selv og udleve sit fulde potentiale. Således har jeg i mange år særligt prioriteret egenterapi, supervision og det at tage på retræter højt. Af særligt betydningsfulde retræter og kurser – se nedenfor.

 

 • Stilhedsretræte på Nilambe Meditationcenter, Sri Lanka
 • Yoga- og meditationsretræte på Yoga Rocks, Kreta
 • Flere kurser i transformativ mindfulness, Dekyi Lee Oldershaw
 • Mindfulness instruktøruddannelse, CEKTOS
 • Kursus i transkulturel psykologi, Nike Poulsen, Dansk Psykolog Forening
 • Retræte med dynamisk og kundalini meditation på OSHO Circle School, Italien
 • Stilhedsretræte med aktive meditationer på OSHO RISK, DK
 • Stilhedsretræte i hytte på Gomde, DK
 • Flere korterevarende retræter på Gomde, DK
 • Weekendretræte med Center for Visdom og Medfølelse, DK
 • Retræte med dans og stilhed med Mindfuldreaming, DK

Derudover har jeg løbende afholdt mine egne små soloretræter med masser af alenetid, stilhed og natur. Dette har været enten i en hytte, anneks, et sommerhus o.lign. Af store inspirationskilder, som jeg har været på seminarer med, kan nævnes H.H. Dalai Lama og Eckhart Tolle. Derudover har jeg deltaget i diverse kurser og workshops om blandt andet rystemeditation, dynamisk meditation og kundalini meditation; mindfulness og drømmearbejde; dansemeditation og dans 5 rytmer; trommemeditation; åndedræts- og kropsbevidsthedsøvelser; groundingøvelser; de 5 tibetanere; tantra og tantrisk filosofi.

 

“Jeg er dig

Du er mig

Vi er alle hinandens børn

Vi er alle hinandens forældre

(Lotte)