Relationsterapi

Vi mennesker er sociale væsner og er afhængige af vores relationer. Nogle relationer kan dog føles mere drænende end nærende, og nogle relationer kan nå et punkt, hvor de føles fastlåste, og hvor det kan være næsten umuligt for de to involverede parter at ændre på det. Det kan føles som en negativ, ond og fastlåst spiral. I dysfunktionelle relationer er der nemlig tit mange subtile og usynlige ting på spil, og meget kan være undertrykt og fortrængt. At begynde at åbne op herfor, er naturligvis meget sårbart og kan også føles meget smertefuldt, hvorfor det kan være nødvendigt med støtte fra en udefrakommende. Der kan komme overraskende udtalelser, og det kan være svært at se og nå ind til kernen selv, især hvis historikken er lang. For en udefrakommende, en tredjepart (eksempelvis en psykolog eller terapeut) er det naturligvis nemmere, da denne ikke er følelsesmæssigt involveret. Denne tredjepart kan hjælpe med at rumme og bearbejde kraftige følelser og reaktioner i den enkelte, eller i begge, og kan hjælpe med at se nye og bedre handlemuligheder. Som tredjepart deltager jeg altid med åbenhed og nysgerrighed og med masser af kærlighed, rummelighed, respekt og ro.

Jeg tilbyder primært relationsterapi for unge og voksne, ca. fra 13 år og opefter. Det er et område, som jeg er meget passioneret omkring, idet jeg igennem årene har set, hvor gavnligt det kan være. Det er muligt alene at arbejde med relationsterapi, men relationsterapi kan også være et supplement til et individuelt terapiforløb, hvor det eventuelt giver mening. Det kan være meget virkningsfuldt at inddrage eksempelvis et nært familiemedlem eller en nær ven/veninde i terapien. Tit kan man også komme langt via individuelle samtaler, men med relationsterapi, er det min erfaring, tit muligt at få løst endnu mere op for fastlåste dynamikker, nemmere at bryde med gamle dysfunktionelle mønstre og ikke mindst nemmere at få skabt nogle nye og mere sunde og hensigtsmæssige relationer til ens nærmeste. Og at opnå heling.

At arbejde med og forbedre en eller flere af sine (nærmeste) relationer kan være meget lettende og befriende. Det kan give masser af ny energi, og det er en fantastisk oplevelse, når gamle relationer får en bedre balance og dynamik. Og der bliver skabt et nyt rum, hvor begge parter føler sig hørt og set – og måske endda accepteret og forstået på en helt ny måde. Og jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg taler af erfaring. Jeg har nemlig selv arbejdet med flere af mine egne nære relationer. Det kræver naturligvis tid, motivation og energi, og kan være ganske hårdt og krævende til tider, men det er det hele værd, synes jeg.