Parterapi – hvornår?

Nedenfor beskrives nogle af de mest almindelige situationer, hvori par søger hjælp og støtte. Disse repræsenterer naturligvis ikke alle de mulige scenarier, som findes, men er et lille udpluk af nogle almindeligt udbredte scenarier.

  • En del par søger støtte og hjælp til at arbejde med, udvikle og optimere parforholdet. Dette kan vedrøre kommunikationen mellem de to parter, forskellige uoverensstemmelser, emner som opdragelse/rammesætning overfor eventuelle børn, dynamikkerne imellem parret, polaritet, sexliv og -lyst m.m.
  • Derudover ser jeg en del par, som befinder sig i en decideret krise. Disse oplever ofte, at de har brug for hjælp og sparring for at kunne kommunikere og forhåbentligt blive sammen. I mange tilfælde har parret selv forsøgt at løse udfordringerne over en længere periode, men er ikke lykkedes med det. Her kan der eksempelvis være tale om gamle usunde vaner, fastlåste mønstre og blokeringer, som kan være svære selv at se og løse.
  • Nogle par søger ligeledes hjælp i forbindelse med en mulig skilsmisse/et muligt brud. Nogle par er vokset, og gledet, så langt fra hinanden, at de ikke ved, om de kan finde hinanden igen, eller om et brud er den bedste løsning. Ved at tale med en terapeut herom, kan det blive mere tydeligt, om der er et potentiale for at finde tilbage på rette spor igen, eller om de to parter synes at være for langt væk fra hinanden.
  • Derudover kan det være en stor hjælp at snakke om, og få støtte til, hvordan man bedst muligt kommer igennem et brud/en skilsmisse. Dette er naturligvis en meget svær periode i livet, som for nogle kan synes ret uoverskuelig. Derfor kan det for nogle være meget hjælpsomt at få hjælp og sparring hertil, så eksempelvis samarbejdet og kommunikationen kan forløbe bedst muligt. Dette kan desuden være meget hensigtsmæssigt, hvis der er børn, eller andre pårørende, som ligeledes bliver berørt af bruddet.