Sådan Arbejder Jeg..

Jeg har med årene udviklet min egen arbejdsstil, som hovedsageligt er funderet på mindful terapi. Jeg kombinerer samtaleterapi med simple kropsorienterede øvelser, herunder guidede meditationer, åndedræts-, mindfulness- og kropsbevidsthedsøvelser. Disse tilpasses det aktuelle tema eller den problemstilling, som vi arbejder med. Øvelserne giver mere ro, øget nærvær og skærper kropskontakten, kropsbevidstheden og selvindsigten. Flere af øvelserne er afstressende, ift. nervesystemet, muskelafspændende og energiforløsende.

I mindful terapi lægges der vægt på væren, nærvær, bevidsthed, egenomsorg, accept og livsglæde, og den enkelte støttes i at mærke, acceptere, rumme og lytte til egne følelser og kropslige fornemmelser. Derudover er jeg opmærksom på sammenhængen mellem tanker/sindet, følelser, adfærd, kroppen og omgivelserne, og opmærksom på, at vores tanker ikke er lig med virkeligheden. Vi kan ikke stole på vores tanker.

Slip tankerne

Slip sindet

Kom ned i kroppen

Lad kroppen og hjertet vise dig vej

Og sæt dig selv og andre fri”

(Lotte)

_______________

Det handler i bund og grund om at komme mere ned i kroppen og lytte til kroppen og kroppens signaler. Således kan vi skabe et liv med mere balance, mening og glæde. I nutidens “mentale” og fortravlede samfund, dominerer og fylder vores tanker og sind for meget, hvilket bringer os ud af balance og er usundt – og skadeligt i længden. Derfor hjælper det at komme ned i kroppen, for kroppen fortæller os om vores helt egne behov og grænser, og derved kan vi finde “den sande vej” for os at gå.

 “I am not against anything, I am only against disharmony, and because your head is creating the most inharmonious situation, I want your head to be put in its right place. It is a servant, not a master. As a servant it is great, helpful” (OSHO)

Jeg lader mig også inspirere af andre tilgange, blandt andet somatic experiencing, energiarbejde, buddhistisk psykologi, transformativ mindfulness, forskellige yogaformer, tantrisk filosofi og Den nye Tantra, eksistentiel psykologi, positiv psykologi, ikke-voldelig kommunikation og kognitiv adfærdsterapi.