Individuel Terapi

Samtalen er mit primære arbejdsredskab, men ved behov anvender jeg simple og trygge meditationer, åndedræts- og kropsbevidsthedsøvelser. Et samtaleforløb varierer naturligvis i antallet af samtaler alt efter ønsker, behov, de aktuelle udfordringer, økonomien m.m. Jeg vil løbende vurdere, om der er behov for at fortsætte samtalerne, og vi vil ligeledes sammen løbende evaluere på disse, når det synes nødvendigt.

Under den første samtale vil vi lave en forventningsafstemning, hvor vi snakker om, hvad du/I gerne vil arbejde med og have ud af forløbet. Vi vil dog i samtalerne altid tage udgangspunkt i det, der fylder mest i nuet.

“To much energy in your country is spent developing the mind instead of the heart. Be compassionate. Not just to your friends but to everyone. Be compassionate. Work for peace in your heart and in the world” (H.H. Dalai Lama)